Mjukvara för produktionplanering

Vi erbjuder idag en produkt för följesedels- & order-hantering

Nedan följer en kortfattad beskrivning

EFS
EFS - Elektroniskt Följesedelssystem förkortat. Produkten tillhandahåller verktyg för uppläggning av Order/Arbetsplats/Kund. Systemet kan sedan integreras mot mjukvara för betongproduktion. Den stora fördelen med att integrera EFS i produktionen är den digitala följesedeln. Betongbilen som leverera produkten till kund klickar på en surfplatta när han anländer/lossar och kunden får då på plats en digital sedel via e-post