Våra produkter

Nedan presenteras våra två huvudkategorier av mjukvara vi arbetar med. Vi undersöker ständigt nya produkter för utveckling och arbetar kontinuerligt med befintliga.

Mjukvaran görs tillgänglig via prenumerationer.
Detta innebär att uppdateringar ingår i priset av din prenumeration, detsamma gäller när nya funktioner görs tillgängliga.

Produktionsverktyg

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya verktyg för att underlätta adminisrationen som uppstår i samband med produktionen.

Utvärdering/Uppföljning

Vi har idag produkter för uppföljning och utvärdering av betong men även ballast.