Conrock Software

Mjukvara för betong & ballast

Vi inriktar oss mot betong och ballast.
Vi arbetar med allt från hantering av ordrar/följesedlar till uppföljning av prover.

Våra produkter

under utveckling

Sidan är under arbete
Just nu är sidan under omarbetning och behöver ni komma i kontakt. Ring: 090-44192
Mer information om våra produkter och andra funktioner kommer fortlöpande publiceras på den här sidan

Vi levererar mjukvara som underlättar arbetet inom betong och ballast produktion.

Våra produkter